Bài viết về chủ đề "trợ cấp thương binh"

TRỢ CẤP THƯƠNG BINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp thương binh
Luật sư tư vấn hồ sơ hưởng trợ cấp thương binh

Luật sư tư vấn hồ sơ hưởng trợ cấp thương binh

Tôi nhập ngũ 02/1984 phục viên 02/1988 là chiến sỹ thuộc D4, E176 làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Tháng 04/1985 tôi bị thương do bị phỉ phục kích, đến năm 2004 tôi làm hồ sơ và được đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương (căn cứ vào danh sách lưu quân nhân bị thương tại đơn vị) đến năm 2005 tôi được hưởng trợ cấp thương binh.

Chi tiết >>