Trình tự hưởng bảo hiểm thất nghiệp thế nào?
|

Trình tự hưởng bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

Tư vấn về luật bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung cụ thể như sau: Dear VP Luật Minh Gia, Tôi viết mail này mong Luật MG giúp tôi hiểu rõ về Luật Thất Nghiệp hiện hành. Cuối tháng 4.2018 tôi sẽ nghỉ việc tại Công ty (Kèm giấy xác nhận thôi việc của Cty). Sau đó, tháng 5 tôi không đi làm và có thể kéo dài hơn sau đó.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí