Bài viết về chủ đề "trợ cấp thất nghiệp"

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp thất nghiệp

Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công ...

Chi tiết >>

Nghị định số 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nghị định này thay thế Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số ...

Chi tiết >>

Nghị định số 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực

Nghị định này quy định về phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Chi tiết >>

Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã ...

Chi tiết >>

Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của cán bộ xã

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công ...

Chi tiết >>

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội ...

Chi tiết >>

Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; ...

Chi tiết >>

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo ...

Chi tiết >>

Khi nghỉ việc cần báo trước ít nhất bao nhiêu ngày?

Luật sư cho em hỏi về thời gian báo trước để nghỉ việc như sau ạ: Em đang làm cho công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV được 3 năm tính từ tháng 07/2011 đến nay. Em đã ký Hợp đồng lao động được 3 ...

Chi tiết >>

Lao động bị mất việc làm có được hưởng trợ cấp không?

Cho tôi hỏi quy định pháp luật Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ...

Chi tiết >>

Tư vấn về trợ cấp mất việc do thay đổi cơ cấu công ty

Công ty cho anh A thôi việc,do thay đổi cơ cấu, tình hình sản xuất của công ty gặp nhiều khó khăn nên Công ty không thể giải quyết việc làm mới cho anh A. Xin hỏi theo quy định của pháp luật, anh A sẽ ...

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về nghỉ việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xin chào công ty luật Minh Gia. Tôi là Hoàng T M, tôi sinh năm 1992 tôi muốn hỏi về trợ cấp thất nghiếp khi tôi bị đuổi việc do vi phạm nội quy, xin được công ty luật giải đáp giúp cá nhân tôi, nội ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169