Bài viết về chủ đề "trợ cấp thất nghiệm"

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp thất nghiệm
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng; Chấm dứt bảo hiểm thất nghiệp và bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chi tiết >>

Hỏi về hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi nghỉ hưu

Hỏi về hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi nghỉ hưu

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1 năm 1994 , bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 năm 2009 . Tôi sinh ngày 22 tháng 5 năm 1963 , vậy đến tháng 6 năm 2016 tôi xin nghỉ việc thì chế độ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu tháng sau đó tôi muốn xin hưởng chế độ hưu trước tuổi có được không? Xin luật sư cho biết tường tận để tôi làm đơn xin nghỉ việc vì sức khoẻ lúc này cũng yếu , bệnh hoạn hoài ! Thành thật cám ơn luật sư.

Chi tiết >>

Lao động nữ đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản ?

Lao động nữ đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản ?

Hỏi :Em đóng bảo hiểm từ tháng 9/2014 và đến tháng 17/10/2015 em hết hợp đồng. Em dự kiếm sinh là thang 2/2016.Liệu em hết hợp đồng như vậy em có được hưởng trợ cấp của bảo hiểm không?

Chi tiết >>