Nghỉ ốm đau có được hưởng lương không?
|

Nghỉ ốm đau có được hưởng lương không?

Đơn vị Tôi là đơn vị sự nghiệp, tự chủ hoàn toàn về kinh phí. trong thời gian qua có 01 viên chức nộp đơn xin nghi việc chữa bệnh Gan siêu vi C với phác đồ điều trị bệnh từ 24 đến 48 tuần. do đơn không đề nghị nghỉ không lương hay không phải nhập viện cấp cứu. nhân viên này nộp đơn và tự ý nghỉ ngay không chờ quyết định của cơ quan, đến nay đã 3 tháng rồi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí