Bài viết về chủ đề "trợ cấp nghỉ việc"

TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp nghỉ việc
Trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Nội dung câu hỏi : Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn với cơ quan vào ngày 21/9/2001, sau 03 tháng ký hợp đồng chính thức vào ngày 21/12/2001, từ đó tôi đóng bảo hiểm liên tục, trong năm 2009 khi Luật bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thì tôi vẫn tham gia đóng, hệ số lương hiện hưởng là 3,06. Đến tháng 5/2015 tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Chi tiết >>

Người lao động muốn xin nghỉ việc trong trường hợp không có HĐLĐ

Người lao động muốn xin nghỉ việc trong trường hợp không có HĐLĐ

Công ty mình có 1 nhân viên có thâm niên làm việc 7 năm và muốn xin nghỉ việc. Cho mình hỏi nếu nhân viên ấy nghỉ việc thì công ty mình có phải đền bù cho nhân viên ấy không? Nhân viên ấy không ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty mình.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169