Phụ cấp thu hút, phụ cấp chuyển vùng khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được tính như thế nào?
|

Phụ cấp thu hút, phụ cấp chuyển vùng khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được tính như thế nào?

Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã quy định cụ thể về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong quá trình áp dụng trên thực tế vẫn còn một số vướng mắc. Do đó, trong phạm vi bài viết này, Luật Minh Gia sẽ giúp bạn giải đáp một số vướng mắc:

Chi tiết
Lương hưu và chế độ của thân nhân người đang hưởng lương hưu khi người hưởng lương hưu chết
|

Lương hưu và chế độ của thân nhân người đang hưởng lương hưu khi người hưởng lương hưu chết

Luật sư tư vấn về những vấn đề liên quan đến lương hưu và chế độ của thân nhân người đang hưởng lương hưu khi người hưởng lương hưu chết. Quy định của pháp luật về đối tượng hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp theo chế độ ưu đãi người có công, trợ cấp mai táng , trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và các vấn đề pháp lý liên quan.

Chi tiết
Cách tính hưởng trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi
|

Cách tính hưởng trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất: Chào luật sư tôi là giáo vien tiểu học đến 1/09/2016 đủ 48 tuổi, thuộc diện tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 31/12/2016, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội là 27 năm 4 tháng, hệ số , bậc 12 (4,06) vượt khung 5% từ ngày 01/01/2015, phụ cấp khu vực hệ số 0,7 hệ số thâm niên nghề 26% thì cách tính hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi như thế nào? Mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Hưởng trợ cấp một lần theo quyết định 176/HĐBT
|

Hưởng trợ cấp một lần theo quyết định 176/HĐBT

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi tổng đài tư vấn. Xin hỏi: tôi đã công tác được 19 năm của ngành thương nghiệp mà tôi vẫn phải nhận trợ cấp 1 lần theo chế độ 176 mà trong khi đó tôi muốn được nghỉ theo chế độ mất sức thì lúc đó Nhà Nước không giải quyết cho tôi.

Chi tiết
Cách tính bảo hiểm xã hội một lần, lương hưu và mức tiền lương bình quân
|

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần, lương hưu và mức tiền lương bình quân

Khi làm việc, công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, người lao động sẽ được hưởng lương tính theo cấp bậc, hệ số. Trong suốt quá trình làm việc, có thể người lao động sẽ được hưởng lương theo tính theo các hệ số khác nhau. Vậy khi họ đến tuổi nghỉ hưu thì lương hưu được tính như thế nào?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169