Bài viết về chủ đề "trợ cấp mất sức lao động hàng tháng"

TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 613/QĐTTg?

Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 613/QĐTTg?

Câu hỏi tư vấn: Tôi sinh năm 1954, có 18 năm 6 tháng liên tục công tác, quy đổi trước khi nghỉ chế độ mất sức được 23 năm 8 tháng. Tôi nghỉ mất sức từ 01/1991, bị cất chế độ tháng 11/2002. Tháng 10 năm 2006 tôi đươc bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã cho đên nay. Tôi đã tốt nghiệp đại học tổng hợp Hà Nội năm 1981.

Chi tiết >>