Bài viết về chủ đề "trợ cấp khi tai nạn lao động"

TRỢ CẤP KHI TAI NẠN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp khi tai nạn lao động
Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động

Tôi là HL ở CB xin tư vấn việc như sau : Tháng 4/2015 Tôi thuê anh l lái máy Súc cho tôi, trả tiền công hàng tháng theo hợp đồng miệng là 6 triệu đồng . Ngày 8/2015 sau khi uống rượu say anh L tự lái máy Súc đi theo đường quốc lộ để đến nơi làm việc mới , nhưng do quá say xỉn không đủ minh mẫn nữa nên cả máy Súc và người lao xuống vực anh L chết tại chỗ.

Chi tiết >>