Bài viết về chủ đề "trợ cấp khi sinh con"

TRỢ CẤP KHI SINH CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp khi sinh con
Tư vấn về trường hợp người cha hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.

Tư vấn về trường hợp người cha hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.

Trong điều kiện cả 2 vợ chồng em đều có tham gia BHXH liên tục trên 6 tháng trước khi sinh (đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH) và chỉ sinh 01 đứa con. Lao động nữ (vợ) tất nhiên sẽ được nhận đầy đủ quyền lợi thai sản như: nghỉ khám thai, nghỉ thai sản 06 tháng trước và sau sinh, trợ cấp 01 lần sinh, nghỉ dưỡng sức sau sinh,.... như luật quy định.

Chi tiết >>