Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng những chế độ như thế nào?
|

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng những chế độ như thế nào?

Nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế được cán bộ, công chức, viên chức, những người ký theo Nghị định 68 đặc biệt quan tâm, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện để nghỉ theo chế độ này, do đó để được tư vấn cụ thể đối với trường hợp của mình thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư để được hỗ trợ giải đáp.

Chi tiết
Tư vấn về lương hưu trước tuổi và trợ cấp khi nghỉ hưu
|

Tư vấn về lương hưu trước tuổi và trợ cấp khi nghỉ hưu

Hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi Tôi hiện đang là GV tiểu học công tác từ năm 1993 đến nay được 22 năm và đóng bảo hiểm đầy đủ vì hay đau ốm nên muốn xin nghỉ hưu trước tuổi thì lương hưu và lương trợ cấp của tôi được tính như thế nào ? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí