Bài viết về chủ đề "trợ cấp công việc nặng nhọc "

TRỢ CẤP CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp công việc nặng nhọc

 • Làm việc đo đạc, bản đồ có phải công việc nặng nhọc không?

  Làm việc đo đạc, bản đồ có phải công việc nặng nhọc không? .

  • 14/02/2019
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Tôi là trung cấp đo đạc và bản đồ, hiện đang làm công tác đo đạc bản đồ tại viện quy hoạch xây dưng là cơ quan hành chính sự nghiệp. Như tôi được biết công việc của tôi ở các đoàn đo đạc chuyên nghành là công việc nặng nhọc .Vậy nếu tôi đang làm ở Viện quy hoạch xây dựng có được tính là lao đông cộng việc nặng nhọc không?.(Tôi sinh tháng 2/1961 )

  Chi tiết