Bài viết về chủ đề "trợ cấp BHXH "

TRỢ CẤP BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp BHXH

 • Hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần?

  Hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần?.

  • 15/02/2019
  • Trần Diềm Quỳnh

  Tôi là A năm nay 29 tuổi hiện giờ sinh sống tại Cao Bằng tôi muốn nhờ tư vấn về điều kiện và hồ sơ để được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định. Tôi đã có khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Hà nội từ năm 2009 đến năm 2013, do điều kiện gia đình nên đã nghỉ việc về quê sinh sống. Trong thời gian làm việc tôi có được công ty đóng BHXH là 3 năm.

  Chi tiết