Bài viết về chủ đề "trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần"

TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Thời gian đóng bảo hiểm của e như sau: 6/2011 mức đóng bảo hiểm là 1.755.000đ, 7-9/2011: 2.106.000đ, 10-12/2011: 2.433.600đ, 1-4/2012: 2.433.600đ, 5-6/2012: 2.466.100đ, 7-12/2012: 2.588.300, 1-4/2013: 2.996.500đ, 5-6/2013: 3.029.000đ, 7-9/2013: 3.177.200đ. Nghỉ việc. Tiếp tục đóng 4-8/2014: 2.889.000đ. Xong em nghỉ việc. Vậy tính tới thời điểm, nghỉ việc lần đầu, thì số tiền BHXH em nhận được là bao nhiêu? Tính tới thời điểm nghỉ việc lần 2, thì số tiền BHXH e nhận được là bao nhiêu?

Chi tiết >>