Bài viết về chủ đề "trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần"

TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 1 LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần
Tìm hiểu pháp luật về trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần khi thôi việc

Tìm hiểu pháp luật về trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần khi thôi việc

Tôi làm việc ở công ty thứ nhất được đóng bảo hiểm từ tháng 10/2013 - 10/2014. Công ty thứ 2 được đóng bảo hiểm từ tháng 01/2015 - 05/2016. Hiện nay tôi đã nộp đơn nghỉ việc nhưng chưa có quyết định thôi việc và chưa nhận lại sổ bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>