Bài viết về chủ đề "trợ cấp 1 lần khi sinh con"

TRỢ CẤP 1 LẦN KHI SINH CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp 1 lần khi sinh con
Đóng cộng dồn đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản

Đóng cộng dồn đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản

​Luật sư cho em hỏi.em tham gia bảo hiểm từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010 đủ 6 tháng đến 7/10/2010 em sinh em bé và hưởng chế độ thai sản được 4 tháng và em vào làm việc đến tháng 6/2011 tổng bảo hiểm của em là 1năm em nghỉ việc đến năm 2014 em vào làm công ty khác và tham gia bảo hiểm từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 là em được 6 tháng tiếp.em nghỉ việc và em xin vào cong ty khác em tham gia bao hiểm tiếp bắt đầu từ tháng 6/2015 .

Chi tiết >>