Bài viết về chủ đề "trình tự thực hiện "

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình tự thực hiện

 • Đình chỉ thi hành án dân sự

  Đình chỉ thi hành án dân sự.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người được thi hành án gửi văn bản từ bỏ quyền và lợi ích mà họ được hưởng theo bản án, quyết định tới cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành. Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án.

  Chi tiết
 • Hoãn thi hành án dân sự

  Hoãn thi hành án dân sự.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người phải thi hành án bị ốm nặng hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định hoặc được người được thi hành án đồng ý cho hoãn thi hành án có đơn xin hoãn thi hành án.

  Chi tiết
 • Khôi phục thời hiệu thi hành án

  Khôi phục thời hiệu thi hành án.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án; hết thời hạn đó thì mất quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169