Bài viết về chủ đề "trình tự tách thửa "

TRÌNH TỰ TÁCH THỬA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình tự tách thửa

 • Luật sư tư vấn về thủ tục tách thửa

  Luật sư tư vấn về thủ tục tách thửa.

  • 18/07/2015
  • Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Hiện tôi đang sinh sống tại huyện Thường Tín. Bố mẹ tôi muốn tách thửa đất dưới thành 02 thửa cho 02 con gái ruột thì có những thủ tục gì và chi phí đo đạc trích lục bản đồ là bao nhiêu ạ?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn