Bài viết về chủ đề "trình tự sa thải"

TRÌNH TỰ SA THẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình tự sa thải
Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật sa thải

Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật sa thải

Sau 3 ngày có quyết định đình chỉ tôi nhận được thông tin báo điện thoại rằng tôi bị sa thải do phòng nhân sự cung cấp. Vậy xin hỏi luật sư công ty làm như vậy có đúng không và tôi được hưởng quyền lợi như thế nào trong trường hợp này?

Chi tiết >>