Bài viết về chủ đề "trình tự sa thải"

TRÌNH TỰ SA THẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình tự sa thải
Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật sa thải

Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật sa thải

Nội dung tư vấn: Xin chào văn phòng luật sư Minh Gia. Tôi muốn hỏi về vấn đề xủa lý kỷ luật sat thải như sau: Tôi đang làm tại công ty thức ăn chăn nuôi ... tại HD. Tôi làm việc từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2015. Tôi làm việc trong phòng kỹ thuật bị trưởng phòng nói là không hoàn thành công, việc vi phạm lỗi 2 lần và nhiều lần khác nhưng những lần khác đó không nói dõ cụ thể và bằng chứng tôi vi phạm.

Chi tiết >>