Hạn mức chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
|

Hạn mức chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ quan trọng để người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình. Nhiều trường hợp gặp phải khó khăn khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là vướng mắc về xác định hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và xác định diện tích đất ở…Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí