Bài viết về chủ đề "trình độ chuyên môn"

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình độ chuyên môn
Không đạt chuẩn trình độ chuyên môn, có được về hưu sớm không?

Không đạt chuẩn trình độ chuyên môn, có được về hưu sớm không?

Tôi năm nay 46 tuổi, là giáo viên THCS, công tác tại một tỉnh miền núi, có hệ số phụ cấp khu vực là 0,5. Thời gian công tác trong ngành là 26 năm và có thời gian đống BHXH là 26 năm nhưng không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Xin Công ty Luật Minh Gia tư vấn giúp: Trường hợp bản thân tôi có được về hưu trước tuổi theo nghị định 108 không? quy định thế nào?

Chi tiết >>