Bài viết về chủ đề "trình báo mất tài sản "

TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình báo mất tài sản

 • Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân

  Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân.

  • 19/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trường hợp cá nhân bị mất giấy tờ tùy thân thì phải làm như thế nào? Có cần phải trình báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay không? Mẫu đơn trình báo ra sao? Luật Minh Gia đưa ra mẫu đơn trình báo như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×