Bài viết về chủ đề "trình báo mất giấy tờ"

TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình báo mất giấy tờ
Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ (giấy chứng nhận QSD đất)

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ (giấy chứng nhận QSD đất)

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ tùy thân

Nội dung mẫu đơn trình báo mất giấy tờ gồm thôn tin về người trình báo, tình trạng về thời gian, địa điểm sảy ra sự kiện và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>