Bài viết về chủ đề "trích sao hồ sơ địa chính"

TRÍCH SAO HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trích sao hồ sơ địa chính
Cá nhân có quyền được cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Cá nhân có quyền được cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp: Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B

Chi tiết >>