Bài viết về chủ đề "trích lục bản án"

TRÍCH LỤC BẢN ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trích lục bản án
Quyền được giao và xin cấp trích lục bản án

Quyền được giao và xin cấp trích lục bản án

Câu hỏi đề nghị tư vấn: E là bị đơn trong vụ án đơn phương li hôn, em có xuống Toà 2 lần và viết bản tự khai, chúng em không có con chung, tài sản chung và nợ chung gì cả. Nhưng em chưa kí vào đơn. Nay em đi công tác và không thể xuống Toà được nữa. Vậy e muốn hỏi, nếu Toà giải quyết đơn phương li hôn thì em có nhận được trích lục không? Và sau bao lâu thì em nhận được?

Chi tiết >>