Bài viết về chủ đề "trật tự quản lý kinh tế"

TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trật tự quản lý kinh tế
Tội báo cáo sai trong quản lí kinh tế

Tội báo cáo sai trong quản lí kinh tế

Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về tội lập quỹ trái phép

Quy định pháp luật về tội lập quỹ trái phép

Tội lập quỹ trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lập quỹ trái phép, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tư vấn về Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định như sau:

Chi tiết >>

Tội in - phát hành - mua bán trái phép hóa đơn - chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội in - phát hành - mua bán trái phép hóa đơn - chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về Tội đầu cơ trong pháp luật hình sự

Tư vấn về Tội đầu cơ trong pháp luật hình sự

Đầu cơ là việc nắm giữ các loại hàng hoá, tài sản rồi bán nhằm thu lợi khi có sự biến động giá mạnh của chúng. Tội đầu cơ được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) như sau:

Chi tiết >>

Sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm phạm tội gì?

Sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm phạm tội gì?

Quy định của pháp luật hình sự về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội buôn lậu trong pháp luật hình sự

Tội buôn lậu trong pháp luật hình sự

Tội buôn lậu được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi buôn lậu, cụ thể như sau:

Chi tiết >>