Nghĩa vụ của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ
|

Nghĩa vụ của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, chốt sổ và trả sổ cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động. Trường hợp công ty không thanh toán lương, chốt sổ bảo hiểm xã hội thì ảnh hưởng đến các chế độ, quyền lợi ra sao? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí