Đổi đất nông nghiệp bằng miệng có đòi lại được không?
|

Đổi đất nông nghiệp bằng miệng có đòi lại được không?

Chào Luật sư tôi muốn hỏi trường hợp đổi đất nông nghiệp bằng miệng và không lập thành văn bản của tôi như sau: Để thuận tiện cho việc canh tác, hai gia đình ông A và ông B có thỏa thuận đổi ruộng đất nông nghiệp cho nhau từ năm 1995 với hình thức đổi bằng miệng.

Chi tiết
Luật sư tư vấn đòi lại đất đã cho mượn
|

Luật sư tư vấn đòi lại đất đã cho mượn

Luật sư tư vấn về tranh chấp khi mượn đất và thỏa thuận trao đổi đất. Người em trai cho anh mượn đất nhưng sau đó anh trai đã yêu cầu UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh. Anh thỏa thuận đổi mảnh đất khác cho người em nhưng không có giấy tờ. Nay người muốn đòi lại mảnh đất thuộc sở hữu của mình. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Liên hệ tư vấn