Bài viết về chủ đề "tranh tra kinh tế "

TRANH TRA KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tranh tra kinh tế

 • Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 - Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn