Bài viết về chủ đề "tranh chấp tài sản thừa kế "

TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tranh chấp tài sản thừa kế

 • Đòi quyền thừa kế khi đã từ chối nhận di sản thừa kế?

  Đòi quyền thừa kế khi đã từ chối nhận di sản thừa kế?.

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn trường hợp, khi người cha mất các con đã đồng ý khước từ quyền thừa kế và để cho chị cả đứng tên, vậy giờ một trong số người con đã từ chối có được quyền lợi gì từ mảnh đất của cha để lại không? Nội dung như sau:

  Chi tiết