Tư vấn về ấn đề ly hôn và chia tài sản khi ly hôn
|

Tư vấn về ấn đề ly hôn và chia tài sản khi ly hôn

Tôi xin hỏi luật sư cho tôi hỏi tư vấn về giải quyết tranh chấp và chia tài sản khi ly hôn như sau: Chúng tôi kết hôn năm 199x và đến năm 200x bố mẹ chồng tôi có cho một mảnh đất diện tích 50m2 và đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng mang tên chồng tôi. Và chúng tôi đã san ủi thành một lô đất bằng phẳng đến năm 200X chúng tôi xây một ngôi nhà 6 tầng. Vậy giờ ly hôn tôi có được chia khối tài sản này không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí