Bài viết về chủ đề "tranh chấp ranh giới"

TRANH CHẤP RANH GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tranh chấp ranh giới
Ai được quyền sử dụng phần ranh giới giữa hai thửa ruộng?

Ai được quyền sử dụng phần ranh giới giữa hai thửa ruộng?

Hiện giờ giữa tôi và bà A đang xảy ra mâu thuẫn về một phân đất nằm giữa 2 thửa ruộng của tôi và bà A.bà A tự ý trồng chuối xuống chỗ đất ấy không có sự thỏa thuận gì với gia đình tôi . tôi đã phát bớt đi mấy chục cây khoảng một phần để quang bờ ruộng. A làm đơn kiện tôi lên UBND xã. UBND xã buộc tôi vào tội cố ý phá hoại tài sản người khác. Vậy phần đất này thuộc quyền sử dụng của ai?

Chi tiết >>