Bài viết về chủ đề "tranh chấp ngõ đi chung"

TRANH CHẤP NGÕ ĐI CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tranh chấp ngõ đi chung
Hướng giải quyết tranh chấp đất lối đi chung

Hướng giải quyết tranh chấp đất lối đi chung

Gia đình tôi đuợc hợp tác xã giao đất và đã sử dụng ổn định, nhưng hợp tác xã nói ngõ đi của gia đình tôi là ngõ đi công, Nếu muốn sử dụng thì phải mua lại. Gia đình chúng tôi đã phải bỏ tiền ra để mua ngõ đi.

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn về việc đổi ngõ đường đi với hộ liền kề?

Luật sư tư vấn về việc đổi ngõ đường đi với hộ liền kề?

Hỏi tư vấn về trường hợp muốn đổi ngõ đi với hộ liền kề bị hộ gia đình cùng sở hữu lối đi chung khác đòi quyền lợi

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Luật sư tư vấn tranh chấp về quyền trổ cửa ra vào - cửa sổ

Kính gửi luật sư, tôi muốn hỏi về tranh chấp trổ cửa như sau: Tôi là chủ nhà 90/42B hiện nhà chúng tôi đang bị nhà 90/42A thưa kiện về vấn đề tấm đan ở cửa sổ 3.

Chi tiết >>