Tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, doanh nghiệp 2021
|

Tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, doanh nghiệp 2021

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động là vấn đề đặt ra khi bạn, người thân có vướng mắc liên quan đế tranh chấp về lao động, yêu cầu về lao động, tranh chấp tiền lương, tiền công, tranh chấp bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động v.v... Vậy thì làm thế nào để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình? Ngay lúc này bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, nếu không có thời gian tìm hiểu hãy hỏi luật sư qua Hotline: 1900.6169 để được tư vấn nhanh nhất.

Chi tiết
Luật sư tư vấn pháp luật lao động
|

Luật sư tư vấn pháp luật lao động

Chính sách pháp luật lao động luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng quan tâm bởi sẽ quyết định đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Quyền lợi của người lao động được chú trọng bảo vệ, xây dựng dựa trên thực tế cuộc sống và điều kiện đáp ứng công việc của mỗi đơn vị sử dụng lao động. Tư vấn pháp luật lao động là biện pháp phổ biến pháp luật, giúp cho người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ của mình..

Chi tiết
Không trả lương theo đúng hợp đồng xử lý thế nào?
|

Không trả lương theo đúng hợp đồng xử lý thế nào?

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện một công việc theo thỏa thuận. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về tiền lương trong quan hệ lao động? Nếu người sử dụng lao động không trả lương cho người lao động thì người lao động nên xử lý như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc trên, công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Công chức nhà nước có phải làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật không?
|

Công chức nhà nước có phải làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật không?

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là mối quan tâm của người lao động khi thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Vấn đề này cũng được các công chức, viên chức Nhà nước quan tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hiện nay, pháp luật quy định về thời giờ làm việc của công chức, viên chức như thế nào? Công chức có thể phải làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật hay không? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tranh chấp lao động và giải quyết vụ án tranh chấp lao động
|

Tranh chấp lao động và giải quyết vụ án tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định.

Chi tiết
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng vô thời hạn
|

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng vô thời hạn

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không thông báo trước có coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Người lao động được bồi thường những gì khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Luật Minh Gia giải đáp như sau:

Chi tiết
Quyền lợi của người lao động
|

Quyền lợi của người lao động

Luật sư tư vấn về: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động và các vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật lao động như sau:

Chi tiết
Công ty có được phạt tiền khi người lao động vi phạm nội quy
|

Công ty có được phạt tiền khi người lao động vi phạm nội quy

Luật sư công ty Luật Minh Gia tư vấn về trường hợp người lao động bị phạt tiền khi vi phạm nội quy lao động. Hành vi phạt tiền người lao động có được coi là hành vi vi phạm pháp luật lao động hay không? Người lao động cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí