Ly hôn online, làm thủ tục ly hôn trực tuyến được không?
|

Ly hôn online, làm thủ tục ly hôn trực tuyến được không?

Xin chào luật sư! Tôi xin nhờ tư vấn về thủ tục ly hôn, thực hiện thủ tục ly hôn online và giải quyết trực tuyến có được không và điều kiện đi xuất khẩu lao động đối với người đang chờ giải quyết tranh chấp về ly hôn. Nội dung như sau: Tôi và chồng đã có với nhau 1 cháu trai hơn 1 tuổi. Chồng tôi hiện đang sinh sống tại LC, còn 2 mẹ con tôi hiện đã về nhà ngoại tại LĐ. Hộ khẩu của chồng tôi ở LC còn hộ khẩu của 2 mẹ con tôi ở LĐ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí