Chia ruộng đất khi cha mẹ ly hôn
|

Chia ruộng đất khi cha mẹ ly hôn

Trước lúc ly hôn mẹ e về nhà ngoại thì nhà nội họ có chia ruộng cho mẹ e 1 xuất và em 1 xuất . Sau đó mẹ em có đi đòi nhưng họ không giả và có làm giấy tờ trình lên xã quê đằng nội nhưng xã họ cũng không để ý và sốt sắng làm việc đem quyền lợi cho mình. Về Bố thì họ cũng không nuôi chịu trách nghiệm e từ nhỏ. Từ đó giấy tờ vẫn ở trên xã nhưng họ cũng chưa làm việc lên mẹ em cũng đành chịu và bẵng qua nhiều năm rồi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí