Bài viết về chủ đề "tranh chấp chia di sản thừa kế"

TRANH CHẤP CHIA DI SẢN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tranh chấp chia di sản thừa kế
Tranh chấp về chia di sản thừa kế

Tranh chấp về chia di sản thừa kế

Bố tôi mất tháng 6/1997. Tháng 11/1988 UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên bố tôi mà không có tên mẹ tôi. Từ khi đó đến nay UBND xã hàng năm vẫn thông báo cho mẹ tôi nộp thuế đất và mẹ tôi vẫn nộp đầy đủ.

Chi tiết >>