Trường hợp sử dụng tường chung nhưng không được sự đồng ý thì giải quyết như thế nào?
|

Trường hợp sử dụng tường chung nhưng không được sự đồng ý thì giải quyết như thế nào?

Các bất động sản liền kề có được sử dụng tường chung hay không? Ranh giới, mốc giới giữa các bất động sản được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề mâu thuẫn về bức tường chung giữa hai bất động sản liền kề qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí