Bài viết về chủ đề "trang tin điện tử "

TRANG TIN ĐIỆN TỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trang tin điện tử

 • Tư vấn thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử

  Tư vấn thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử.

  • 05/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Điều kiện cấp giấy phép trang tin điện tử: Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin xin cấp giấy phép trang tin điện tử ;

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×