Bài viết về chủ đề "trái tuyến tỉnh"

TRÁI TUYẾN TỈNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trái tuyến tỉnh
Tư vấn về BHYT và mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh.

Tư vấn về BHYT và mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh.

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ 1: Xin chào, E tên Nguyễn Thị Oanh, E có 1 vấn đề nhờ Luật Minh Gia hỗ trợ giúp e ah. E làm việc cho 1 ông chủ, ông này có 2 công ty (công ty A, và công ty B, 2 công ty hoạt đông độc lập).

Chi tiết >>