Quy định về thăm nuôi và gửi đồ cho phạm nhân
|

Quy định về thăm nuôi và gửi đồ cho phạm nhân

Pháp luật được Đảng, Nhà nước xây dựng lên để mang tính răn đe, buộc mọi cá nhân, tổ chức phải có xử sự phù hợp, không làm thiệt hại, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bất kỳ ai. Bên cạnh đó, với chính sách nhân đạo, Nhà nước cũng quy định được phép thăm nuôi và gửi đồ cho phạm nhân.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí