Trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai
|

Trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai, để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của người sử dụng đất thì bạn có thể liên hệ với Luật sư để được tư vấn cụ thể.

Chi tiết
Hotline: 1900.6169