Bài viết về chủ đề "trách nhiệm vật chất của người lao động"

TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm vật chất của người lao động
Tư vấn về trách nhiệm vật chất của người lao động

Tư vấn về trách nhiệm vật chất của người lao động

Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm vật chất do người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị và các tài sản khác của đơn vị? cụ thể như sau: Chị B là thủ kho của xí nghiệp H. Sau khi xuất hết hàng trong kho, chị B quên không khóa cửa kho trước khi về nên đã để mất một số tài sản trong kho như quạt điện, bàn ghế.

Chi tiết >>