Bài viết về chủ đề "trách nhiệm thanh toán của các bên "

TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN CỦA CÁC BÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm thanh toán của các bên

 • Trách nhiệm trả sổ bảo hiểm cho người lao động

  Trách nhiệm trả sổ bảo hiểm cho người lao động.

  • 28/04/2016
  • Bùi Hoài My

  ​Em đã làm việc tại công ty CP A từ năm 2012 cho đến năm 2014. Tới tháng 6/2014 công ty mới bắt đầu tham gia bảo hiểm cho em. Và đến ngày 15/12/2014 thì em chính thức nghỉ việc tại công ty. Trước khi nghỉ việc em đã làm đơn báo trước một tháng tức là báo từ ngày 15/11/2014.

  Chi tiết