Bài viết về chủ đề "trách nhiệm người lao động khi nghỉ việc"

TRÁCH NHIỆM NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm người lao động khi nghỉ việc
Hỏi tư vấn về giải quyết lao động thu hồi công nợ

Hỏi tư vấn về giải quyết lao động thu hồi công nợ

Do đơn vị phải thu xếp lại kế hoạch sản xuất kinh doanh nên tôi và một số CBCNV phải làm đơn xin nghi việc để thu xếp công việc khác phù hợp hơn. Tuy nhiên khi tôi trình đơn xin nghỉ việc và đợi xét duyệt để thu xếp công việc khác thì lãnh đạo công ty đã không chấp thuận và nói rằng trước kia tôi có liên quan đến một khoản công nợ của công ty chưa đòi được (khoảng 130tr đồng).

Chi tiết >>