Bài viết về chủ đề "trách nhiệm khi quan hệ dẫn đến bạn gái có thai"

TRÁCH NHIỆM KHI QUAN HỆ DẪN ĐẾN BẠN GÁI CÓ THAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm khi quan hệ dẫn đến bạn gái có thai
Tư vấn về thủ tục xác định cha cho con

Tư vấn về thủ tục xác định cha cho con

Con có một người chị quen một người bạn trai và sau đó người đó làm cho chị con có bầu đến khi chị con biết là mình có thai và báo cho anh đó thì cái anh đó bảo với chị con là muốn đẻ thì đẻ. Vì chị con không muốn phá nên đã để đến khi gia đình con biết là chị con có thai thì ba mẹ con đã gặng hỏi chị con ba đứa bé là ai nhưng chị con lại không nói. Từ lúc mang thai đến khi sinh mặc dù hai người không liên lạc nhưng anh ta thường xuyên nhắn tin cho chị con chửi này nọ.

Chi tiết >>