Bài viết về chủ đề "Trách nhiệm hữu hạn và Trách nhiệm vô hạn"

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Trách nhiệm hữu hạn và Trách nhiệm vô hạn
Trường hợp Nhà nước thu hồi đất thuộc sở hữu của Công ty.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất thuộc sở hữu của Công ty.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Bố mình năm 1991 thành lập công ty TNHH 1 thành viên và có mua 1 lô đất 2000m2 (chỉ mua tài sản trên đất thuộc kiểm lâm) và 1 lô đất 4000m2( mua đất và tài sản trên đất vẫn còn giấy tờ mua bán ).

Chi tiết >>