Bài viết về chủ đề "trách nhiệm đóng bảo hiểm"

TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm đóng bảo hiểm
Trách nhiệm đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật

Trách nhiệm đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật

Công ty Luật Minh Gia cho e hỏi vấn đề sau nha:Do Công ty e sản xuất bên ngành đường hoạt động theo mùa vụ nên có trường hợp công nhân nghỉ chờ việc các tháng không sản xuất mà công ty vẫn trả lương (đôi khi 1 tháng có vô làm 5-10 ngày). Vậy cho e hỏi, công ty e có phải đóng thêm (đóng thay) Bảo hiểm 10.5% cho ngưòi lao động không hay là ngưòi lao động tự đóng phần 10.5% đó.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Công ty Luật Minh Gia.

Chi tiết >>

Tư vấn về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của nhà trường đối với giáo viên.

Tư vấn về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của nhà trường đối với giáo viên.

Quy định của pháp luật về trách nhiệm và mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Chi tiết >>