Bài viết về chủ đề "trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ"

TRÁCH NHIỆM CỦA NSDLĐ KHI CHẤM DỨT HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ
Làm thế nào khi người sử dụng lao động không trả trợ cấp thôi việc?

Làm thế nào khi người sử dụng lao động không trả trợ cấp thôi việc?

Tôi ( 49 tuổi) hiện đang công tác trong một chi nhánh của một công ty cổ phần(51% nhà nước) ,đóng bảo hiểm được 18 năm,giờ tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty tôi ( vì giờ lương của tôi được 3 triệu 1 tháng,không đủ nuôi con và nuôi bản thân).Tuy nhiên công ty không giải quyết chi trả tiền trợ cấp thôi việc theo theo khoản 1,2,3,5,6,7,10 điều 36 bộ luật lao động năm 2012 thì tôi phải làm gì để công ty tôi phải thực hiện theo Bộ Luât lao động đối với người lao động

Chi tiết >>