Bài viết về chủ đề "trách nhiệm của người sử dụng khi chấm dứt hợp đồng lao động"

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm của người sử dụng khi chấm dứt hợp đồng lao động
Tư vấn về xin nghỉ việc khi còn nợ tiền công ty

Tư vấn về xin nghỉ việc khi còn nợ tiền công ty

Tôi đã làm việc tại công ty cũ hơn 10 năm, trong quá trình làm việc giữa hai bên có phát sinh công nợ. Xin hỏi nay tôi làm đơn xin thôi việc thì công ty có được quyền giữ sổ bảo hiểm của tôi hay không? quy định pháp luật về giải quyết chế độ nghỉ việc trường hợp của tôi thế nào? mong luật sư tư vấn, Tôi xin cảm ơn!

Chi tiết >>